Advertisement

"Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca; sebuah kebahagiaan."

- Goenawan Mohamad

inspirational

Share it on Facebook!

motivational
faith,insperation,life,patience
funny,naked

Advertisement